دانلود اپ روبوکشت

از مزایای استفاده از نسخه موبایل روبوکشت قابلیت ثبت دقیق موقعیت بازدید های میدانی و ثبت شروع وپایان کار کارمندان می باشد همچنین دسترسی آسان به تمامی امکانات وب نیز در آن فراهم گردیده است 

اندروید اپ